SILA PILIH PENSYARAH DARIPADA PROGRAM / JABATAN BERIKUT :

Jabatan Pengajian AM

(SMM) Program Teknologi Kejuruteraan Marin

(SMK) Program Teknologi Kejuruteraan Mekatronik

(SPP) Program Teknologi Kejuruteraan Penyamanan dan Penyekukan

(DCG/SED) Program Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)

(ITW/STK) Program Teknologi Kimpalan

(SEN) Program Teknologi Kejuruteraan Elektronik Telekomunikasi

(DGA/SAF) Program Teknologi Kejuruteraan Automotif

(SAE) Program Teknologi Kejuruteraan Automotif Elektronik