Jabatan Pengajian AM

Program Teknologi Kejuruteraan Marin

Program Teknologi Kejuruteraan Mekatronik

Program Teknologi Kejuruteraan Penyamanan dan Penyekukan

Program Teknologi Kimpalan

Program Teknologi Kejuruteraan Elektronik Telekomunikasi

Program Teknologi Kejuruteraan Automotif