Jabatan Pengajian AM

Program Teknologi Kejuruteraan Marin

Program Teknologi Kejuruteraan Mekatronik

Program Teknologi Kejuruteraan Penyamanan dan Penyekukan

Program Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)

Program Teknologi Kimpalan

Program Teknologi Kejuruteraan Elektronik Telekomunikasi

Program Teknologi Kejuruteraan Automotif