Piagam Pelangan

Kami berikrar akan sentiasa komited kepada pengeluaran berkualiti dan perkhidmatan berkesan berdasarkan kepada kriteria berikut :-

  • Menjana tenaga mahir, kreatif, inovatif, berketrampilan dan berdisiplin bersesuaian dengan keperluan industri di peringkat pertengahan dan tinggi.
  • Berusaha menyediakan prasarana latihan yang lengkap serta berkualiti sesuai dengan perkembangan semasa.
  • Memastikan tahap kelulusan keseluruhan pelatih-pelatih pada kadar 85% dengan pencapaian purata nilai gred (GPA) keseluruhan melebihi 3.00 pada kadar 30%.
  • Berusaha melahirkan usahawan teknikal dari kalangan pelayih-pelatih yang berpotensi.
  • Cekap dan mesra pelanggan