Misi, Visi, Objektif IKM


Misi

Menambahkan bilangan guna tenaga separa mahir bumiputra dalam berbagai bidang dan tahap kemahiran untuk sektor perdagangan dan perindustrian di samping mewujudkan bakal-bakal Tekno usahawan. 


 Visi

Menjadi organisasi pendidikan amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa. 


 Objektif

  • Membangun dan melaksanakan Program Pendidikan Teknikal dan Vokasional yang berkualiti serta diiktiraf ke arah menyediakan kerjaya berpendapatan tinggi
  • Menambah bilangan penglibatan bumiputera dalam pelbagai bidang teknikal di industri

  • Menyediakan kemudahan latihan dan infrastruktur yang selari dengan perkembangan teknologi dan keperluan semasa

  • Meningkatkan kompetensi pengajar bagi memenuhi keperluan i-pengajar

  • Melahirkan potential technopreneur yang berdaya saing dan berdaya tahan

  • Menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat