Misi IKM Beseri

Misi IKM Beseri

Menambahkan bilangan guna tenaga separa mahir bumiputra dalam berbagai bidang dan tahap kemahiran untuk sektor perdagangan dan perindustrian di samping mewujudkan bakal-bakal Tekno usahawan.
Visi IKM Beseri

Visi IKM Beseri

Menjadi organisasi pendidikan amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa. 

Objektif IKM

Objektif IKM

  • Membangun dan melaksanakan Program Pendidikan Teknikal dan Vokasional yang berkualiti serta diiktiraf ke arah menyediakan kerjaya berpendapatan tinggi
  • Menambah bilangan penglibatan bumiputera dalam pelbagai bidang teknikal di industri
  • Menyediakan kemudahan latihan dan infrastruktur yang selari dengan perkembangan teknologi dan keperluan semasa
  • Meningkatkan kompetensi pengajar bagi memenuhi keperluan i-pengajar
  • Melahirkan potential technopreneur yang berdaya saing dan berdaya tahan
  • Menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat

Connect with us

Institut Kemahiran MARA Beseri, KM 14, Jalan Kaki Bukit, 02400 Beseri, Perlis.

  • dummy+6 04-9384021 / 022

  • dummy+ 6 04-9384023 - Fax

  • dummy sysadmin@ikmbeseri.edu.my

Newsletter

Masukkan Email Anda untuk dihantar maklumat terkini

Search