Image

MS ISO 9001:2015

Merialisasikan hala tuju dan dasar BKT  supaya dapat dicapai, beberapa Objektif  Kualiti ditetapkan bagi setiap peringkat yang terlibat dalam SPK iaitu:-

1) Memastikan perbelanjaan bajet mengurus dan pembangunan tahunan mencapai 100% seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan.

2) Memastikan program enterpreneurs / usahawan mencapai 100% mengikut sasaran yang ditetepkan oleh pengurusan.

3) Memastikan pengambilan pelajar 100% mengikut kuota yang ditetapkan oleh pengurusan.

4) Memastikan latihan pembangunan kemahiran / kerjaya mencapai 100% seperti yang ditetapkan oleh pengurusan.

5) Memastikan kebolehpasaran pelajar mencapai 100% setiap tahun seperti yang ditetapkan oleh pengurusan.

6) Memastikan program kerjasama bersama industri mencapai 100% seperti yang ditetapkan oleh pengurusan.

7) Memastikan pembangunan program baharu dan bilangan pusat yang terlibat 100% dicapaiseperti yang ditetapkan oleh pengurusan.

8) Memastikan program kemahiran dan inovasi 100% dicapai seperti yang ditetapkan oleh pengurusan.

9) Memastikan penganjuran dan penglibatan dalam majlis rasmi korporat dan program kemasyarakatan dicapai 100% seperti yang ditetapkan oleh pengurusan. 

10) Memastikan pelaksanaan inisiatif pembangunan dan peningkatan program-program baharu yang dicapai 100% seperti yang ditetapkan oleh pengurusan.
IKM komited dalam Pembangunan dan Pengurusan TVET secara cepat, tepat dan berintegriti dalam memenuhi kehendak pelanggan serta keperluan undang-undang.

Kami telah menyediakan dan melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti yang menepati keperluan MS ISO 9001:2015 dalam menghasilkan perkhidmatan cemerlang ke arah pencapaian tahap prestasi operasi optimum. Semakkan secara berterusan di laksanakan untuk mencapai keperluan semasa dan akan datang. 

Kesemua Warga IKM perlu menepati keperluan nilai bersama "Amanah Rakyat" untuk mencapai polisi yang dinyatakan.
1) Mengemukakan tawaran kepada calon yang berjaya mengikuti pengajian dalam tempoh kurang dari 1 bulandari tarikh tutup permohonan melalui atas talian(online) dan tawaran serta merta kepada calon yang berjaya melalui permohonan terbuka (open Registration).

2) Mengadakan mesyuarat senat bagi mengesahkan  keputusan peperiksaan pelajar dua (2) minggu selepas peperiksaan akhir tamat.

3) Memperoses bayaran kepada pelanggan dalam tempoh 14 hari setelah menerima baucer bayaran yang lengkap.

4) Menyelesaikan kes-kes rayuan disiplin pelajar dalam tempoh 14 hari selepas menerima rayuan.

Connect with us

Institut Kemahiran MARA Beseri, KM 14, Jalan Kaki Bukit, 02400 Beseri, Perlis.

  • dummy+6 04-9384021 / 022

  • dummy+ 6 04-9384023 - Fax

  • dummy sysadmin@ikmbeseri.edu.my

Newsletter

Masukkan Email Anda untuk dihantar maklumat terkini

Search