course-details.jpg

PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVES - PEO

PEO 1 :  Graduan yang berpengetahuan serta berkemahiran teknikal yang cukup bagi melaksanakan tugasan.

              

PEO 2 :   Graduan yang mempunyai kemahiran asas komunikasi dan penyelesaian masalah.

              

PEO 3 :   Graduan yang bersikap positif dan beretika, mampu bekerja secara individu atau berkumpulan untuk memenuhi tanggungjawab mereka terhadap budaya kerja dan masyarakat.

             

PEO 4 :  Graduan yang boleh mencadangkan rancangan perniagaan.

         

PEO 5 :  Graduan yang memiliki keperluan pra-syarat yang telah ditetapkan untuk melanjutkan pelajaran.

 

 

Connect with us

Institut Kemahiran MARA Beseri, KM 14, Jalan Kaki Bukit, 02400 Beseri, Perlis.

  • dummy+6 04-9384021 / 022

  • dummy+ 6 04-9384023 - Fax

  • dummy sysadmin@ikmbeseri.edu.my

Newsletter

Masukkan Email Anda untuk dihantar maklumat terkini

Search