Sijil Teknologi Kejuruteraan Penyamanan Udara Dan Penyejukan

Nama Program : Sijil Teknologi Kejuruteraan Penyamanan Udara Dan Penyejukan (SPP)

SINOPSIS KURSUS

Pengetahuan dan latihan kemahiran meliputi bahagian domestik dan komersial ( pasaraya , kilang ) dan tidak meliputi bahagian industri / perkilangan ialah menyenggara , memasang dan membaiki kerosakan berbagai jenis unit penyejukbekuan , menyenggara , memasang dan membaiki kerosakan berbagai jenis unit penyaman udara , kawalan sistem elektrik dan pneumatik , membuat kerja-kerja mengimpal , mematri dan menggegas logam-logam tertentu .

SYARAT KEMASUKAN

- SPM / SPM(V) 
- LULUS subjek Bahasa Malaysia 
- LULUS subjek Matematik 
- LULUS subjek Fizik atau Sains

PELUANG PEKERJAAN
 
1. Juruteknik
2. Melanjutkan pelajaran ke KKTM / IPTA 
 
Tempoh Pembelajaran - 24 Bulan (4 Semester)