Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik Komunikasi

Nama Program : Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) | Certificate in Electronic Engineering Technology (Communication)
Kod Program : F 21
Mod Pengajian : Sepenuh Masa
Tempoh Pengajian : 2 tahun ( 4 semester )
 
Syarat Kemasukan
Lulus SPM dengan
  1. Lulus Bahasa Melayu
  2. Lulus Matematik
  3. Satu (1) kepujian dalam mana-mana subjek lain
 Sinopsis Program
 Kursus ini menawarkan latihan yang berasaskan teori & amali dalam memahami lukisan dan pelan rajah litar peralatan elektronik yang digunakan di industri. Pendekatan kemahiran terhadap mengenalpasti kerosakan dan juga memastikan ketepatan dan kesesuaian alat atau komponen yang perlu digunakan / di pasang di dalam litar elektronik. Para pelajar juga di ajar untuk merekabentuk dan mengubahsuai litar elektronik bagi penggunaan pada litar industri.
 
Peluang Kerjaya
 1. Juruteknik.
2. Melanjutkan pelajaran ke KKTM / IPTA