Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik Domestik (SED)

Nama Program : Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik & Industri) | Certificate in Electrical Engineering Technology (Domestic and Industry)
Kod Program : 
E 22

Mod Pengajian : Sepenuh Masa

Tempoh Pengajian : 2 tahun ( 4 semester )

Syarat Kemasukan

  • Lulus SPM atau setara dengan sekurang - kurangnya Kepujian dalam :
    1. Bahasa Melayu
    2. Matematik / Matematik Tambahan
    3. Sains Atau mana-mana subjek Teknikal


Sinopsis Program
Diiktiraf Suruhanjaya Tenaga Malaysia yang akan dianugerahkan Sijil Kejuruteraan MARA.
Kursus berdasarkan amali dan teori. Pelatih diberi peluang melakukan latihan secara individu atau berkumpulan.

Peluang Kerjaya

  1. Pendawai Elektrik / penyelia
  2. Lanjut pelajaran ke KKTM / IPT.