Kursus eUsahawan MICRO

Nama program : Kursus eUsahawan MICRO
Tarikh : 4 November 2017
Hari : Sabtu
Masa : 9.00 pagi - 5.00 petang
 
Satu kursus eUsahawan Micro diadakan di makmal komputer 5 IKM Beseri dan peserta adalah daripada usahawan luar. Sebanyak 3880 peserta dari kalangan usahawan yang menyertai kursus ini dan sebanyak 125 kelas diadakan secara serentak di seluruh Malaysia.  Progran ini dicatatkan di dalam The Malaysia Book of Records dan ini adalah melibatkan semua peserta usahawan dari kalangan peserta Amanah Ikhtiar Malaysia.