Pendaftaran Pelajar Baru 2017


Pada 3 Julai 2017, Satu pendaftaran pelajar baru telah diadakan, dan seramai 150 telah berdaftar dengan IKM Beseri. Antara kursus yang telah ditawarkan kepada pelajar ialah Diploma Teknologi Automotif, Diploma Kompentensi Kimpalan, Diploma Kompentensi Elektrik, Sijil Teknologi Kejuruteraan ELektrik, Sijil Teknologi Kejururteraan Marin, Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik, Sijil Teknologi Kejuruteraan Penyamanan Udara dan Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik.